ING Tatry-Sympatia a ING DSS sa v roku 2012 mimoriadne darilo

Minulý rok bol pre obe dôchodkové spoločnosti mimoriadne úspešný, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti finančné trhy prechádzajú zložitou situáciou. Výnosy ING Tatry-Sympatia dokonca patria k najlepším na trhu doplnkového dôchodkového sporenia. Potvrdili sme tak, že naša investičná stratégia nastavená v jednotlivých fondoch je správna.

 Výnosy ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.:

•    Konzervatívny príspevkový doplnkový dôchodkový fond: + 3,29 %;
•    Vyvážený príspevkový doplnkový dôchodkový fond:         + 7,49 %;
•    Rastový príspevkový doplnkový dôchodkový fond :         + 19,46 %.


V rámci investičných nástrojov, ktoré priniesli toto kladné zhodnotenie, boli využívané najmä silné dividendové akciové investície z rôznych sektorov so stabilným modelom podnikania (prevažne ťažký priemysel), ako i dlhopisy krajín s rozumnou hospodárskou politikou (napr. Nemecko).  Naše portfóliá sú „zdravé“, pričom nevyužívame cenné papiere „rizikových“ krajín.

Keďže stále nemožno hovoriť o zastabilizovaní situácie na finančných trhoch, pri rozhodovaní o výbere dôchodkového fondu, v ktorom budú investované príspevky, našim klientom odporúčame skôr fondy s konzervatívnou investičnou stratégiou.

Výnosy ING DSS, a.s.:

•    Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.:     +  2,53%
•    Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.: +  3,50%
•    Dynamika akciový negarantovaný d.f.:   +  3,44%
•    Indexový negarantovaný d.f.:              +15,65%


Z fondov ING DSS sa najviac darilo Indexovému negarantovanému d.f.  Dôvodom je pozitívny vývoj akciového indexu, ktorého výkonnosť daný indexový fond kopíruje.

Informácie o vývoji v dôchodkových, resp. doplnkových dôchodkových fondoch je možné i v priebehu kalendárneho roka nájsť v mesačných správach uverejňovaných na internetových stránkach oboch spoločností.