II. pilier: Kto nezašle vyhlásenie, automaticky prejde do garantovaného dôchodkového fondu

Sporíte si v II. pilieri v niektorom z negarantovaných fondov a chcete v ňom zotrvať? V tom prípade nám nezabudnite zaslať vyhlásenie ohľadom zotrvania v negarantovanom fonde! Inak vaše príspevky i majetok budeme musieť v súlade s novou legislatívou previesť do dlhopisového garantovaného fondu.

Ak ste zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení  podpisovali pred 1. januárom 2013, prípadne ste si zmenili fond/fondy v období do 29. apríla 2013 a rozhodli ste sa pre niektorý z negarantovaných fondov, zbystrite pozornosť. Najmä ak si v danom fonde/fondoch  prajete sporiť aj naďalej. Od 1. januára 2013 došlo k zmene legislatívy, ktorá po novom prikazuje dôchodkovým spoločnostiam spravovať fondy, z  názvov ktorých musí byť zrejmé či spoločnosť garantuje zhodnotenie finančných prostriedkov vo fonde (garantovaný fond/fondy) alebo toto zhodnotenie negarantuje (negarantovaný fond/fondy).

Preto ste koncom januára od našej spoločnosti dostali spolu s výpismi z vášho osobného dôchodkového účtu za rok 2012 aj vyhlásenie ohľadom zotrvania v negarantovanom fonde. Ak si v negarantovanom fonde prajete zotrvať, je dôležité, aby ste toto vyhlásenie vyplnili a doručili do našej spoločnosti do 31. marca 2013. Ak toto vyhlásenie do našej spoločnosti nedoručíte, sme zo zákona povinní k 30. aprílu 2013 previesť všetky vaše príspevky i majetok do dlhopisového garantovaného fondu.

Pokiaľ máte záujem sporiť si na dôchodok aj naďalej v negarantovanom fonde v rámci II. piliera (t.j. vo fondoch: Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond a Indexový negarantovaný dôchodkový fond), doručte nám do 31. marca 2013 vyplnené vyhlásenie. Na doručenie môžete zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov:

  • vyhlásenie zaslať na adresu našej spoločnosti: ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
  • alebo ho odovzdať na ktorejkoľvek z pobočiek ING v rámci SR
  • alebo zaslať e-mailom oskenované ako prílohu na adresu: vyhlasenie@nn.sk

Toto vyhlásenie môžete nájsť : tu.