Náš zákazník, náš pán

Spokojnosť zákazníkov je pre nás to najdôležitejšie, a preto sa neustále snažíme zlepšovať kvalitu našich služieb. To, že sa nám darí, dokazujú ocenenia, ktoré sme minulý rok získali.

Napriek tomu nechceme zaspať na vavrínoch a stratiť s vami, našimi klientmi, krok. Preto sme už v roku 2011 spustili špeciálny projekt, ktorý sa zameriava na prieskum vašej spokojnosti. Klientov oslovujeme prostredníctvom on-line dotazníka, a to z e-mailovej adresy, ktorú používame výhradne na účely tohto projektu: .

Radi by sme sa touto cestou poďakovali vám všetkým, ktorí ste sa nášho prieskumu už zúčastnili a poskytli nám veľmi cennú spätnú väzbu. Na základe vašich odporúčaní sme počas minulého roka zaviedli niekoľko procesných zmien a zlepšení. Jedným z prvých takýchto krokov bolo skvalitnenie a urýchlenie vybavenia poistnej udalosti – v súčasnosti uzatvárame 80 % poistných udalostí do 5 dní.

Ďalej sme reagovali na vašu požiadavku byť informovaní o kľúčových transakciách prostredníctvom notifikačných SMS/e-mailov. Týmto spôsobom vám napríklad potvrdzujeme registráciu poistnej udalosti či doručenie žiadosti o výplatu poistného plnenia pri dožití (skončení platnosti) zmluvy, upozorňujeme vás na možnosť prehodnotenia trvalých následkov úrazu hneď ako od úrazu uplynie ročná lehota, o zmenách v poistnej zmluve, ale aj o omeškaní v platbe poistného. Jednoducho sa snažíme o to, aby ste o svojej poistke mali čo najväčší prehľad.

V zlepšovaní našich služieb budeme, samozrejme, pokračovať aj tento rok. Momentálne, napríklad, revidujeme listy, ktoré vám posielame, a zameriavame sa na ich zjednodušenie a zvýšenie zrozumiteľnosti.

Zákaznícka skúsenosť zostane alfou a omegou nášho snaženia aj v budúcich rokoch. Ak od nás dostanete dotazník týkajúci sa spokojnosti s našimi službami, budeme vám veľmi vďační, keď nám poviete svoj názor. S vašou pomocou sa budeme snažiť vám vyjsť maximálne v ústrety.