Stále sa snažíme niečo zlepšovať. Posúďte sami, či sa nám darí...

V ING chceme byť bližšie svojim klientom, a preto priebežne prichádzame s novinkami, ktoré zefektívnia našu vzájomnú komunikáciu.

Od 4. 6. 2012 je možné na zmluvách životného poistenia odmietnuť alebo prijať ponúkané inflačné zvýšenie aj telefonicky a to prostredníctvom Kontaktného centra na telefónnom čísle 0850 111 464 alebo 02/59 800 733. Inflačné zvýšenie je služba, ktorá chráni Vašu poistnú sumu pred vplyvom inflácie. Odmietnuť alebo prijať inflačné zvýšenie na zmluve životného poistenia môže telefonicky realizovať vlastník zmluvy po základnom overení totožnosti.

Ďalšou plánovanou novinkou je zasielanie SMS a e-mailových notifikácií po uplynutí jedného roka od Vášho úrazu. Je to z toho dôvodu, že práve po 12 mesiacoch nastáva čas, kedy môžete zažiadať o prehodnotenie poistného plnenia z pripoistenia Trvalých následkoch z úrazu a to v prípade, keď Vám úraz zanechal trvalé následky.

Neustálymi zlepšeniami v nastavenej komunikácii a procesoch naša spoločnosť potvrdzuje stanovený smer v zlepšovaní služieb zákazníkom a snahu maximálne vyhovieť Vašim potrebám.