Výnosy fondov a trhový podiel

Zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov od začiatku roka k 31. 5. 2012

Fond
vyvážený rastový konzervatívny zaistený výplatný
ING Tatry - Sympatia 2,86% -2,44% 2,08% x 3,77%
DDS Tatra banky 1,58 % -0,89 % 1,84 % 4,48 % 0,77 %
DDS AXA 2,95 % 0,79 % x x 0,22 %
DDS Stabilita 4,43 % 1,41 %* x x 1,86 %

* DDS Stabilita spravuje od 7. 2. 2012 nový príspevkový fond „Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.“

AuM a trhový podiel AuM k 31. 5. 2012

  ING T-S DDS Tatra-banky AXA Stabilita
AuM v mil eur 450,88 373,80 155,82 232,31
trhový podiel v % 37,18 % 30,82 % 12,85 % 19,15 %