ING Smart je od jesene v novom šate

Obľúbené flexibilné poistenie ING Smart, ktoré vstúpilo na trh v máji minulého roka, už isto poznáte. Za viac ako rok svojej existencie si vydobylo stabilné miesto na trhu, čo potvrdzujú aj dve získané ocenenia Zlatá minca v kategóriách Objav roka a Najlepší produkt životného poistenia v hlasovaní verejnosti. Kľúčové slovo, ktoré produkt charakterizuje a robí ho výnimočným, je flexibilita. Tá umožňuje upraviť parametre poistenia priamo na mieru vašim aktuálnym potrebám. A pretože sa nemenia len individuálne požiadavky, ale vyvíja sa aj prostredie na trhu, rozhodli sme sa ING Smart inovovať tak, aby uspokojil aj tých najnáročnejších klientov.

Poistenie ING Smart je obľúbené najmä vďaka priaznivej kombinácii výhod, ktoré ponúka. Nielenže umožňuje výhodné zabezpečenie celej rodiny a prispôsobenie parametrov aktuálnym životným potrebám, ale taktiež ponúka možnosť individuálneho rozloženia investícií a výber z 13 druhov pripoistení. Počnúc septembrom však jeho parametre prejdú niekoľkými zmenami.

September v mene zmien

Prvá novinka sa týka pripoistenia hospitalizácie v prípade úrazu. V prípade, že pre svoje dieťa uzatvoríte pripoistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu minimálne 9 000 eur a zároveň s pripoistením denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu minimálne 9 eur, bude vám v prípade poúrazovej hospitalizácie vášho potomka vyplatená dvojnásobná suma!

V rámci zlepšovania služieb sme sa zároveň rozhodli rozšíriť počet diagnóz u jedného z našich najpopulárnejších pripoistení – pripoistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu dospelých. To sa bude týkať najmä menej závažných úrazov spojených predovšetkým s aktívnym spôsobom života a športom. Po novom tak budete mať nárok na výplatu poistnej sumy aj v prípade, že si spôsobíte napríklad pomliaždeniny, podvrtnutie, natrhnete si sval či si privodíte povrchové zranenie.

Výraznými zmenami prešlo aj pripoistenie pre prípad kritických chorôb. Po novom sú k dispozícii dva varianty – pripoistenie pre prípad kritických chorôb, ktoré kryje 67 diagnóz vrátane rakoviny, a pripoistenie len pre prípad rakoviny. Ich výhodou je krytie ako rakoviny in situ (najrozšírenejšej rakoviny), tak rakoviny v terminálnom štádiu a aj krytie opakovaných ochorení. A navyše pripoistenie pri vzniku poistnej udalosti nezaniká, ale je možné ho čerpať postupne po menších sumách až do vyplatenia celkovej dohodnutej poistnej sumy.