Otvorenie II. piliera je príležitosť na lepší dôchodok

Fakt, že práve vy patríte medzi ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť nás v ING veľmi teší. Preto vám chceme predstaviť ďalšiu príležitosť, ako si v budúcnosti (konkrétne na dôchodku) polepšiť. V médiách ste možno zaregistrovali novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zmeny, ktoré prináša ohľadom II. piliera a jeho opätovného otvorenia. Na nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli, ako môžete túto príležitosť využiť a aké výhody vám môže priniesť.

Prečo?

Napriek tomu, že postarať sa o svojich občanov by malo byť prvoradou úlohou každého štátu, asi väčšina Slovákov si už uvedomuje, že spoliehať sa iba na štát nestačí. Vzhľadom k očakávanému demografickému vývoju je totiž viac ako pravdepodobné, že štát sa v budúcnosti nedokáže postarať o dôchodcov ani v takej miere, ako je tomu dnes. Dlhodobé dôchodkové sporenie v podobe II. a III. piliera a nespoliehanie sa tak len na štát je tá správna cesta, ako si zabezpečiť slušný životný štandard aj v budúcnosti.

Kedy?

Nedávno schválená novela zákona otvára II. pilier dvoma spôsobmi. Do 31. januára 2013 môže začať sporiť na dôchodok v II. pilieri každý zamestnanec či živnostník bez obmedzenia veku alebo výšky príjmu. Pre vstup stačí, aby ste uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Pre absolventov stredných a vysokých škôl, vstupujúcich prvýkrát na trh práce, sa od 1. januára 2013 stane vstup do II. piliera dobrovoľným. Rozhodnúť sa o vstupe potom môžu až do veku 35 rokov, pokiaľ im vzniklo dôchodkové poistenie v I. pilieri.

Koľko?

Novela priniesla aj zmeny vo výške odvodov a poplatkov: povinný príspevok do II. piliera, odvádzaný automaticky z platu, sa od 1. septembra 2012 znížil z pôvodných 9 % na 4 %. Sadzba povinných príspevkov sa počnúc rokom 2017 bude zvyšovať o štvrť percenta ročne, až do r. 2026, kedy dosiahne 6%. Zvýšenie odvodov do štátneho piliera však môže viesť k zníženiu dôchodku, keďže štát sa pravdepodobne v budúcnosti nedokáže postarať o stále väčší počet dôchodcov. Toto riziko sa dá ošetriť vstupom do / zotrvaním v II. pilieri. Od 1. januára 2013 si navyše môžete do II. piliera prispievať dobrovoľnou sumou, ktorú novela nelimituje. Limit je iba na uplatnenie daňovej úľavy vo vzťahu k dobrovoľným príspevkom, a to do výšky maximálne 2 %, aj to len do konca roku 2016. Pri II. pilieri máte ako sporiteľ istotu tej časti dôchodku, ktorý bude spravovaný na vašom osobnom dôchodkovom účte zo strany dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Kam?

Ako sporiteľ sa zároveň môžete rozhodnúť, v akom type dôchodkového fondu sa vaše financie budú zhodnocovať. Aktuálne každá spoločnosť povinne spravuje 4 dôchodkové fondy: dlhopisový, zmiešaný, akciový a indexový. Z nich je garantovaným fondom dlhopisový dôchodkový fond. Od 1. 1. 2013 budú spoločnosti spravovať minimálne jeden garantovaný dôchodkový fond a jeden negarantovaný dôchodkový fond. Voľba, v ktorom fonde si klient chce sporiť, by mala závisieť predovšetkým od vzťahu k riziku spojenému s investovaním. V prípade, že ste ochotný riziko spojené s investovaním znášať, je rozhodnutie pre negarantovaný dôchodkový fond pre vás vhodné a odmenou vám môžu byť zaujímavé výnosy. Na druhej strane, pokiaľ chcete mať garantovanú minimálne istinu vložených prostriedkov, je pre vás vhodnejší garantovaný dôchodkový fond. Kompromisom môže byť rozdelenie prostriedkov medzi 2 dôchodkové fondy (v tomto prípade však jedným z nich musí byť garantovaný dlhopisový dôchodkový fond).

Kde?

V ING sme pripravení odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré v súvislosti s II. pilierom máte. Neváhajte nás kontaktovať a začať aktívne plánovať svoju budúcnosť, aby o vás aj v dôchodku bolo dobre postarané.