Plavcovi bez rúk sme pomohli doplávať až do veľkého finále

Slovenský telesne znevýhodnený paralympionik Viktor Kemény doplával do cieľa veľkého finále na 100 metrov prsia na siedmom mieste. Palce mu držalo celé Slovensko, nás v ING nevynímajúc. Naša radosť z úspechu tohto mladého športovca bola o to väčšia, že aj my sme mohli prispieť k jeho účasti na paralympiáde v Londýne.

Účasť mladého nádejného športovca, ktorý sa narodil bez rúk, sa podarilo zabezpečiť aj vďaka spoločnosti ING, ktorá v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pomohla uhradiť časť nákladov spojených s cestou do Londýna.

„Je to pre mňa úžasné, že po rokoch ´v tme´, keď som sa nemohol veľmi objavovať na medzinárodnej plaveckej scéne, som dostal možnosť vyjsť na svetlo a ukázať, že niečo viem.“

Na paraolympiádu išiel s osobným rekordom 1:30,06, v rozplavbe ho zlepšil na 1:26,58, čo znamenalo senzačný postup neznámeho plavca. Vo finále stlačil osobák ešte na 1,26,24. Spomedzi finalistov mal pritom očividne najvýraznejší hendikep.

ING každoročne podporuje projekty Nadácie pre deti Slovenska (NDS). „Po tom, ako sa k nám v ING dostala žiadosť Viktora o príspevok na cestu do Londýna sme neváhali a ihneď sme nadáciu kontaktovali s prosbou, aby časť nášho príspevku venovala práve hendikepovanému plavcovi. Myslím si, že tento mladý muž je pre nás ostatných príkladom a inšpiráciou. Som presvedčený, že o ňom ešte budeme počuť“, uviedol Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.