Dobré skutky by sa mali robiť po celý rok

„Kto nerobí nič pre druhých, nerobí nič pre seba.“ Johan Wolfgang von Geothe

V duchu tohto citátu sa snažíme konať aj u nás v ING. Preto už niekoľko rokov podporujeme projekty Nadácie pre deti Slovenska a nadácie SOCIA. Už tradične sme prispeli na projekt Domov, ktorý sa snaží pomôcť dospelým deťom pochádzajúcim z detského domova osamostatniť sa. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť spolupodieľať sa aj na podpore mladého plavca bez rúk Viktora Keményho, ktorému sme dopomohli zúčastniť sa paralympiády v Londýne. Viktor túto šancu maximálne využil a podarilo sa mu vybojovať si až účasť vo finále, kde sa umiestnil na siedmom mieste!

Nezabudli sme však ani na našich starších spoluobčanov a opäť sme sa stali generálnym partnerom projektu Staroba sa nás dotýka od nadácie SOCIA. Uvedomujeme si, že hoci mladí sú naša budúcnosť, sú to práve naši seniori, ktorí nám odovzdávajú svoje skúsenosti a ktorým vďačíme za našu prítomnosť. Pretože keď sme boli malí, boli našimi hrdinami. Teraz však potrebujú našu pomoc...  Preto im patrí naša úcta a starostlivosť.