Chcete zmeniť fond dôchodkového sporenia? Poradíme vám, ako na to!

Unikol vám termín a ocitli ste sa v rámci sporenia si na dôchodok v II. pilieri v  garantovanom fonde? Žiaden problém, prestúpiť späť do  negarantovaného fondu môžete kedykoľvek. A dokonca nemusíte ani navštíviť našu pobočku, všetky administratívne kroky je možné urobiť priamo z vášho domova!

Presun z negarantovaného do garantovaného dôchodkového fondu nariadila dôchodkovým správcovským spoločnostiam legislatíva. Tá stanovila povinný presun tých sporiteľov, ktorí nezaslali do konca marca 2013 vyhlásenie o zotrvaní v negarantovanom d.f. (tlačivá vyhlásení boli zasielané sporiteľom v inom ako garantovanom d.f. do konca februára 2013). 
V prípade, že ste ako náš sporiteľ nezaslali do spoločnosti vyhlásenie o zotrvaní v negarantovanom fonde, môžete v ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezplatne zmeniť fond nasledovnými  spôsobmi:

  • osobne na pracovisku ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. (pravosť podpisu  sporiteľa na Žiadosti o zmenu fondu  potvrdí náš zamestnanec bezplatne),
  • písomne zaslať poštou vyplnené tlačivo Žiadosti o zmenu, ktoré sa nachádza na našej web stránke (v tomto prípade je potrebné podpis žiadateľa na žiadosti overiť úradne, t. j. notárom alebo na matrike),
  • prostredníctvom nového ING Servisného portálu, na ktorý sa prihlásite cez web stránku https://www.servising.sk.  Cez portál môžete meniť nielen fond, ale aj upravovať svoje kontaktné údaje či požiadať o výpis elektronicky. Viac o portáli sa dozviete v článku ING spustila pre klientov nový servisný portál pre dôchodkové sporenie.

Garantovaný či negarantovaný fond?

Mnohí ľudia sa v zložitej problematike dôchodkov a dôchodkových fondov dobre neorientujú. Preto sme sa opýtali Aleny Fábryovej, manažérky pre dôchodky v ING, pre koho je vhodnejší garantovaný a pre koho negarantovaný dôchodkový fond.
„Garantovaný fond je určený pre sporiteľov, ktorí majú veľký strach z rizika a uprednostňujú skôr istotu stabilných, aj keď nízkych výnosov.
Negarantované fondy sú skôr pre sporiteľov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika, majú prehľad o vývoji na finančných trhoch a nenáhlia sa v prestupoch v prípade nepriaznivého krátkodobého zhodnotenia.
Dôchodkové fondy sú vo všeobecnosti založené na dlhodobom horizonte sporenia a preto nie je vhodné sledovať zhodnotenie vo fondoch v krátkodobých intervaloch. Pod krátkodobým intervalom rozumieme vývoj za menej ako desať rokov.“