Čo je SEPA a čo so sebou prinesie?

SEPA = Single €uro Payments Area
SEPA priestor = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island, Monako a Švajčiarsko

Od 1. februára 2014 musia všetky firmy na Slovensku prejsť na pravidlá a štandardy bezhotovostného platobného styku, ktoré definuje nová európska legislatíva SEPA.

SEPA umožní realizáciu a prijímanie platieb v rámci tzv. SEPA priestoru za rovnakých podmienok a odstráni rozdiely medzi zahraničnými a tuzemskými platbami. Na platobný styk v eurách tak bude postačovať jeden bankový účet v ktorejkoľvek krajine.
SEPA priestor zabezpečí jednotné podmienky pre spracovanie bezhotovostných prevodov (Credit Transfer) a priamych inkás (Direct Debit) pre všetky ekonomické subjekty EÚ. Zároveň je definovaný spoločný rámec pre používanie platobných kariet.
Dôležitou informáciou pre nás a našich klientov teda je, že podniky budú od 1.2.2014 v platobnom styku s bankami používať čísla účtov príjemcu vo formáte IBAN a pri zadávaní zahraničného platobného príkazu sa bude uvádzať tzv. swiftový kód banky príjemcu BIC. Nový systém by mal byť testovaný s dostatočným predstihom a my vám o ňom viac povieme v ďalšom (decembrovom) čísle nášho magazínu.

Red.