PF 2014

Generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne Dušan Quis Vám všetkým želá:
„Krásne a spokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších ľudí a zároveň by som Vám rád v mene celého tímu zamestnancov ING Životnej poisťovne poďakoval za Vašu priazeň a uistil Vás, že sa budeme aj naďalej snažiť prekonávať Vaše očakávania v oblasti nami poskytovaných služieb. A nielen preto, že sme poisťovňa, Vám všetkým i Vašim blízkym želáme najmä pevné zdravie a radosť zo života.“