SEPA klope na dvere

Od 1. februára 2014 budú všetky firmy na Slovensku posielať zahraničné platby a inkasá v eurách za rovnakých podmienok ako v rámci domácich platieb. Stane sa tak vďaka spusteniu systému SEPA (Single Euro Payments Area).

Zaniknú tak veľké rozdiely, ktoré vznikajú medzi platbami domácimi a zahraničnými, ktoré sú denominované v eurách. Cieľom SEPA je harmonizovať všetky postupy a štandardy tak, aby spotrebitelia nerozlišovali medzi domácou a zahraničnou platbou. Dosiahne sa tak zjednodušenie a efektívna realizácia platobných transakcií. Občanovi i firme by už na základe tohto systému mal stačiť jeden bankový účet v celej únii, jedna banková karta, jedno inkaso. Do systému sa okrem všetkých krajín EÚ zapoja aj Island, Lichtenštajnsko, Monako, Nórsko a Švajčiarsko.
Nový systém prispeje aj k vytváraniu nových inovatívnych riešení, a to napríklad v oblasti mobilných platieb. Dôjde aj k zrýchleniu platieb, pretože systém garantuje, že pripísanie platby na účet príjemcu prebehne najneskôr počas nasledujúceho pracovného dňa po zaslaní platby.
Dôležitou informáciou je, že podniky budú od 1. 2. 2014 v platobnom styku s bankami používať čísla účtov príjemcu vo formáte IBAN. Tento prechod na IBAN bude od tohto dátumu zapracovaný i do našej klientskej dokumentácie.