ING Tatry-Sympatia ocenená tretím miestom v súťaži Zlatá minca

Spoločnosť ING Tatry-Sympatia opäť potvrdila kvalitu svojich služieb. V renomovanej súťaži finančných produktov Zlatá minca sa aj tento rok postavila na stupne víťazov, a to v kategórii Doplnkové dôchodkové sporenie. Rovnako, ako v uplynulých dvoch ročníkoch, obhájila bronz.

 „Veľmi si vážim dôveru odbornej poroty, ktorá dlhodobo oceňuje kvalitu našich produktov a služieb v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia. V tomto roku sme ako prvá spoločnosť umožnili ľuďom vstúpiť do III. piliera pohodlne cez internet. Reagovali sme tým na výsledky prieskumu, v ktorom sa tri štvrtiny opýtaných vyjadrili v prospech tejto formy uzatvorenia zmluvy. Za poisťovaciu divíziu ING môžem povedať, že chceme ďalej pokračovať v trende zavádzania takých riešení, ktoré existujúcim aj potenciálnym klientom uľahčia riadenie ich osobných financií,“
zhodnotil ocenenie Juraj Dlhopoček, výkonný riaditeľ pre dôchodky a firemný obchod ING.
Doplnkové dôchodkové sporenie patrí medzi najpopulárnejšie finančné produkty osobného sporenia na dôchodok. Podľa posledného prieskumu poisťovacej časti ING má významnú pozíciu medzi desiatkou najčastejšie poskytovaných benefitov pre zamestnancov. Od 1. januára 2014 prejde niekoľkými zmenami, z ktorých najvýznamnejšia je opätovne zavedená možnosť zníženia daňového základu o príspevok do III. piliera.
Súťaž Zlatá minca hodnotila tento rok produkty celkovo v 29 produktových a 3 špeciálnych kategóriách. Odbornú porotu tvorilo 67 členov.