Výsledky dôchodkových fondov za rok 2013

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. a ING DSS, a.s.

Počas roka 2013 dosiahli doplnkové dôchodkové fondy ING T-S nasledovné zhodnotenie:

  • Konzervatívny príspevkový d.d.f.     +0,98 %
  • Vyvážený príspevkový d.d.f.              +0,68 %
  • Rastový príspevkový d.d.f.                 +2,65 %
  • Dôchodkový výplatný d.d.f.                +0,39 %

Výpisy z účtov klientov za rok 2013, ktorých súčasťou je aj informácia o výnosoch dosiahnutých v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch, boli klientom rozosielané vo februári tohto roku. Vzhľadom na rozsiahle legislatívne zmeny v 3. pilieri, od 1. 1. 2014, sme do výpisu zakomponovali aj novinky a zmeny, ktoré novela zákona prináša.

Počas roka 2013 dosiahli dôchodkové fondy ING DSS nasledovné zhodnotenie:

  • Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f.          +0,57 %
  • Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.    +2,30 %
  • Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.        +3,15 %
  • Indexový negarantovaný d.f.                             +18,31 %

Výpisy z účtov klientov za rok 2013, ktorých súčasťou bola aj informácia o výnosoch dosiahnutých v jednotlivých dôchodkových fondoch, boli klientom rozoslané v priebehu januára 2014.