Poisťovacia časť ING bude opäť pomáhať

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok bude poisťovacia časť ING podporovať charitatívne projekty, či už orientované na pomoc ľuďom, alebo na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť ING sa zaujíma nielen o svojich súčasných a potenciálnych klientov, ktorým ponúka produkty životného poistenia a formy dôchodkového sporenia v II. a III. pilieri. V centre jej záujmu stojí život detí, mladých aj starších ľudí a ich kvalitný život. Cieľom ING je vždy spokojný klient, usmiaty človek. A práve preto, popri biznisu, naša spoločnosť každoročne prispieva určitou finančnou sumou na pekné charitatívne projekty. ING už pravidelne spolupracuje s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska a venuje im 1,5 % z daní. Rovnako sa každoročne zúčastňuje najväčšieho firemného dobrovoľníctva Naše mesto. Zamestnanci – ING dobrovoľníci tak participujú na zveľaďovaní mestského prostredia, jeho budov a centier. ING bude teda aj v tomto roku patriť medzi tie firmy, ktorým nie sú ľudia v núdzi a životné prostredie ľahostajné.