Na Kontaktnom centre poisťovacej časti ING uzatvárame zmluvy po telefóne

Od konca marca ponúka naše Kontaktné centrum možnosť uzatvoriť zmluvu o  doplnkovom dôchodkovom sporení aj po telefóne. Ide vôbec o prvý produkt, ktorý si naši zákazníci môžu zjednať cez Kontaktné centrum.

A ako vyzerá proces telefonického uzatvárania v praxi? Operátor s klientom vyplní zmluvu a následne sa klient rozhodne, či si návrh zmluvy nechá doručiť poštou alebo zaslať elektronicky na e-mailovú adresu. Klient potom zmluvu podpíše a odošle naspäť. Navyše, po dvoch platbách získa od nás ako darček praktický USB flash disk s pamäťovou kapacitou 16 GB.
Od spustenia tejto služby sme poslali našim klientom už vyše 50 zmlúv. Z nášho Kontaktného centra sa tak čiastočne stáva call centrum s aktívnym predajom.