Sme o niekoľko krokov bližšie k IPO

Poisťovacia časť ING Group plánuje tento rok vstúpiť na burzu. Všetko zatiaľ úspešne postupuje podľa plánu, čo dokumentuje niekoľko zaujímavých udalostí z posledných týždňov.

Emisie podriadených dlhopisov vo výške 1 miliardy eur

Na začiatku apríla NN Group oznámila emisiu podriadených dlhopisov v objeme 1 miliardy eur so splatnosťou 30 rokov, s možnosťou predčasnej splatnosti po uplynutí 10 rokov. Pre NN Group je táto emisia dôležitým krokom k vybudovaniu vlastnej kapitálovej štruktúry.

Prví investori

Koncom apríla ING Group oznámila zámer troch ázijských investičných spoločností, RRJ Capital, Temasek a SeaTown Holdings International, investovať do NN Group 1,275 miliardy eur, a to prostredníctvom dvoch transakcií:

  1. 1,125 miliardy eur bude investovaných do nákupu tzv. podriadených dlhopisov vydaných ING Group, ktoré budú v priebehu roku 2016 v troch tranžiach vymenené za akcie NN Group.
  2. 150 miliónov eur bude investovaných do NN Group v rámci samotného IPO.

Tento záväzok je podmienený úspešným vstupom skupiny na burzu v priebehu tohto roku. Nič menej už fakt, že tieto spoločnosti sú pripravené investovať do NN Group, je silným indikátorom dôvery v  samostatnú budúcnosť NN Group. Ide teda o významný úspech a ďalší zásadný míľnik v prípravách na nezávislú budúcnosť.

Skvelé výsledky za prvý štvrťrok 2014

Na začiatku mája nás potešili veľmi dobré výsledky za prvý štvrťrok 2014. Prevádzkový výsledok NN Group v prvom štvrťroku dosiahol výšku 274 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie o 61,2 % v porovnaní s prvým štvrťrokom 2013 a o 28,0 % v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2013. ING Group navyše oznámila i kapitálovú injekciu do NN Group vo výške 850 miliónov eur, vďaka ktorej bude finalizovaná jej samostatná kapitálová štruktúra, ktorá je predpokladom pre plánovaný verejný predaj akcií.

NN Group spustila už i svoje prvé webové stránky (ww.nn-group.com). Náš vstup na burzu, rebranding a celkovo samostatná budúcnosť NN Group tak začínajú mať hmatateľnejšiu podobu.