Nový, ešte lepší Servisný portál

Ako iste viete na webových stránkach www.servising.sk sa môžete prihlásiť do ING Servisného portálu, kde vám poskytujeme detailný náhľad na zmluvy týkajúce sa poistenia ING Smart, ProAktiv, ProAktiv Štart a dôchodkových produktov. To znamená, že môžete vidieť aktuálny stav svojich investícií či úspor, výšku poistného, históriu transakcií, kontakt na sprostredkovateľa a môžete tiež vykonávať určité zmeny. ING Servisný portál sme pre vás spustili v apríli 2013 a v marci tohto roku sme pripravili jeho novú verziu.

V súčasnosti naplno prebieha analýza v rámci príprav na ďalšie rozšírenie nášho ING Servisného portálu. Nové funkcionality postupne spúšťame a budeme pokračovať až do júna 2015.
Len nedávno sme previedli kompletný redizajn  správ, vďaka čomu je používateľovi na prvý pohľad jasné, čo je predmetom správy a akej zmluvy sa týka. Na portáli tiež pribudla sekcia FAQ, v ktorej sú umiestnené najčastejšie kladené otázky a odpovede. Obsah tejto sekcie sa automaticky prispôsobuje tomu, kde sa na portáli práve nachádzate.
Túto jeseň sa ešte môžete tešiť na tzv. predstránky pri dôležitých zmenách a udalostiach - v prípade, že budete chcieť na svojej zmluve vykonať zásadnú zmenu, budete vopred informovaný o tom, koľko času vám zmena zaberie, čo všetko k tomu budete potrebovať a čo pre vás táto zmena bude znamenať.

Naším cieľom je:

  • rozšíriť portfólio produktov, ktoré portál podporuje,
  • optimalizovať funkcionality portálu,
  • pridať nové funkcionality na základe klientskych požiadaviek.

Koncom tohto roka plánujeme spustiť ešte tieto vylepšenia:

  • možnosť zmeniť oprávnené osoby (životné poistenie a penzijné produkty),
  • náhľad na ďalšie produkty životného poistenia,
  • zjednodušenie procesu pri registrácii a prihlasovaní.

Veríme, že náš nový Servisný portál oceníte.