PF 2015

Generálny riaditeľ poisťovacej časti ING SR Jiří Čapek a generálna riaditeľka ING SR/ČR Renata Mrázová Vám všetkým želajú krásne Vianoce a šťastný Nový rok.

Vážené klientky, vážení klienti, priatelia,

radi by sme vám za celý tím ING Životnej poisťovne a ING dôchodkových spoločností (ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. a ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a. s.) poďakovali za dôveru a priazeň v tomto roku.

Pre nás v ING to bol skutočne výnimočný a prelomový rok. Ako ste si možno všimli v médiách, poisťovacia časť skupiny ING, ktorej sme súčasťou, vstúpila 2. júla tohto roku na amsterdamskú burzu Euronext. Týmto krokom sa zavŕšilo naše oddelenie sa od bankovej časti ING skupiny a naše podnikanie sa tak vracia ku svojim koreňom – teda k poisťovníctvu a zabezpečeniu života na starobu.

Pre vás, našich klientov, sa nič nezmení. I naďalej vám budeme poskytovať naše produkty a starostlivosť, len sa budeme snažiť ešte viac zlepšovať ich kvalitu. Naším poslaním je pomáhať vám zabezpečiť vašu finančnú budúcnosť – rovnako, ako tomu bolo posledných 170 rokov v celosvetovom kontexte a posledných 19 rokov na slovenskom trhu. Náš úspech na amsterdamskej burze a záujem investorov, ktorý skutočne prekonal naše očakávania, dokazujú, že sme silná spoločnosť nielen s pôsobivou tradíciou, ale aj s veľmi sľubnou budúcnosťou.

Veríme, že sme v roku 2014 boli pre vás dobrým partnerom a naša spolupráca bude úspešne pokračovať i v nadchádzajúcom období. Rok 2015 so sebou istotne prinesie mnoho nového a i naša spoločnosť prejde dôležitou zmenou. Značku ING nahradí nové meno - NN. Názov NN v sebe spája odkaz na už spomínanú dlhoročnú tradíciu našej spoločnosti (Nationale-Nederlanden) a zároveň ambíciu byť modernou a medzinárodnou značkou, ktorá obstojí ďalších sto rokov. My v ING/NN sme pyšní, že môžeme pracovať pre túto spoločnosť a pevne dúfame, že podobný pocit „zázemia“ pociťujete i vy, naši klienti. 

A pretože sa blížia Vianoce, dovoľte, aby sme vám zaželali krásne prežitie sviatkov po boku vašich najbližších. Nech je pre vás sviatočný čas obdobím pokoja, oddychu a radosti, počas ktorého načerpáte energiu do nového roku.

Za nás všetkých v ING Životnej poisťovni a ING dôchodkových spoločnostiach vám týmto prajeme pekné Vianoce a úspešný rok 2015! Nech sa vám darí po stránke pracovnej i osobnej.

Jiří Čapek
generálny riaditeľ poisťovacej časti ING SR
a
Renata Mrázová
generálna riaditeľka ING SR/ČR