ING Servisný portál predstavuje ďalšie vylepšenia - je stále bližšie ku klientovi

ING Životná poisťovňa a ING dôchodkové spoločnosti (ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a.s.) predstavujú novinky na svojom klientskom portáli. Pri dôchodkových produktoch vidia klienti detailné informácie o stave ich osobných účtov, vrátane historického vývoja hodnoty dôchodkových jednotiek a pri produktoch životného poistenia pribudol zoznam oprávnených osôb, prehľad platieb a pri všetkých zmluvách je po novom k dispozícii i kontakt na finančného agenta s možnosťou dohodnúť si ihneď schôdzku. Klienti s uzatvoreným životným poistením tiež určite ocenia možnosť hlásiť prostredníctvom portálu poistné udalosti, čo im ušetrí veľa času, pretože všetko vybavia on-line z pohodlia domova. 

Nielen tieto novinky lákajú k návšteve ING Servisného portálu čoraz viac ľudí. Len za posledný mesiac navštívilo portál 14-tisíc slovenských a českých klientov. Za posledný polrok pritom zaznamenali jednotlivé ING spoločnosti 15-tisíc nových registrácií. Od začiatku svojej existencie, od apríla 2013, má Servisný portál už 50-tisíc pravidelných používateľov na Slovensku i v Česku.

Informácie po ruke jednoducho a zrozumiteľne
A prečo sa stal ING Servisný portál tak rýchlo obľúbený? Jeho hlavnou výhodou je, že klienti majú všetky potrebné informácie takpovediac po ruke a navyše v jednoduchej a zrozumiteľnej podobe. „Naším cieľom je klientom zjednodušovať život. Chceme, aby so správou svojho poistenia mali čo najmenej starostí. Všetky informácie teda zobrazujeme čo najjednoduchšou formou a chceme, aby im porozumel každý, kto náš portál navštívi. A pokiaľ by aj tak mal klient ďalšie otázky, nájde vo svojom profile i kontakt na svojho finančného agenta a má možnosť dohodnúť si s ním schôdzku alebo sa spojiť s Klientskou linkou, ktorá najnovšie vidí všetko, čo sa na portáli odohralo a môže tak poradiť či pomôcť ešte rýchlejšie ako doteraz,“ vysvetľuje Helena Lazosová, riaditeľka marketingu a produktového vývoja poisťovacej časti ING SR/ČR.

Hlásenie poistnej udalosti on-line
Navyše sa najnovšie ponúka možnosť on-line hlásenia poistnej udalosti. Portál prevedie klienta celým procesom hlásenia. Poradí, ktoré dokumenty musia byť priložené a umožní ich priamo nahrať. Klient musí vyplniť len informácie nevyhnutné pre vybavenie vybraného typu poistnej udalosti a následne ich odoslať. Odpadáva tak nutnosť zasielať dokumenty poštou alebo ich posielať cez finančných agentov. Po prihlásení môže pritom klient pracovať so svojimi dôchodkovými produktmi či s väčšinou zmlúv investičného a rizikového životného poistenia. 
Mimochodom, celý proces registrácie a zmien autorizačných údajov sa tiež obmenil tak, aby bol pre klientov jednoduchší, a to pri zachovaní vysokého štandardu bezpečnosti.

Na ďalších vylepšeniach sa pracuje
„V tomto roku sme zaviedli na portáli mnoho noviniek, ale na vavrínoch nespíme, stále na ňom pracujeme a vylepšujeme ho. Najväčší ohlas má doposiaľ možnosť on-line náhľadu platieb, najmä od zamestnávateľa,“ dopĺňa H. Lazosová.

Pri produktoch s investičnou zložkou (dôchodkové fondy a investičné životné poistenie) sa hlavné novinky týkajú fondov. Klient má po prihlásení sa na ING Servisný portál k dispozícii informácie o aktuálnej hodnote jeho osobného účtu, počte i hodnote dôchodkových a podielových jednotiek a nechýba ani graf s vývojom historickej hodnoty týchto jednotiek. Pre všetky produkty je k dispozícii aj podrobný prehľad transakcií.
Pri produktoch životného poistenia je k dispozícii aj zoznam poistených osôb, vrátane opisu ich poistného krytia a oprávnených osôb, prehľad platieb bežného i mimoriadneho poistného či zrealizovaných odkupov. Klienti sa tu dozvedia tiež o prípadných preplatkoch či nedoplatkoch. ING Servisný portál však neslúži iba k nahliadnutiu do zmlúv, ktoré má používateľ, ale tiež k ich správe. Samozrejmosťou je možnosť aktualizovať kontaktné údaje pri všetkých zmluvách. V neposlednom rade je na ING Servisnom portáli v súčasnosti dostupný napr. rozpad poistného pre zmluvy životného poistenia alebo možnosť meniť oprávnené osoby bez nutnosti notársky osvedčenej pravosti podpisov.