Informácie pre zamestnávateľov

Informácie k zasielaniu dobrovoľných príspevkov na účet sporiteľa NN d.s.s., a.s. prostredníctvom NN Servisného portálu pre zamestnávateľov


Ako zamestnávateľ máte možnosť posielať hromadnú platbu za všetkých sporiteľov NN d.s.s., a.s., prostredníctvom zabezpečeného NN Servisného portálu pre zamestnávateľov. Akákoľvek dokumentácia je pri prenose a ďalšom spracovaní šifrovaná. Nemusíte mať obavy zo zneužitia citlivých informácií. Najskôr je však potrebné, aby ste mali so zamestnancom podpísanú dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov, a zároveň zamestnanec musí mať uzatvorený Dodatok k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Následne je nevyhnutné, aby ste sa zaregistrovali ako zamestnávateľ odvádzajúci dobrovoľné príspevky za svojich zamestnancov prostredníctvom registračného formulára.

I. Registrácia

Na to, aby ste mohli odvádzať dobrovoľné príspevky svojich zamestnancov, je potrebné vykonať jednoduchú registráciu.

Po úspešnej registrácii v našej spoločnosti vám bude vygenerované prihlasovacie heslo, ktoré vám nasledujúci pracovný deň po odoslaní registračného formulára oznámi telefonicky zamestnanec NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 

Pred samotným odosielaním rozpisov si, prosím, pozorne prečítajte pokyny a kritériá pre rozpisy dobrovoľných príspevkov. 

II. Odosielanie rozpisov

Po úspešnej registrácii a po tom, ako vám zamestnanec NN d.s.s., a.s., oznámi prihlasovacie heslo, môžete sa prihlásiť na NN Servisný portál pre zamestnávateľov https://zamestnavatel.mojann.sk.
Ak omylom zadáte nesprávne jeden alebo oba prihlasovacie údaje, e-mail a heslo, zobrazí sa vám tzv. CAPTCHA text, ktorý opíšete do prázdneho poľa, znovu vyplníte prihlasovacie údaje a kliknete na tlačidlo „Potvrdiť kód“. V prípade, že zadáte trikrát po sebe nesprávne prihlasovacie údaje, váš účet bude z bezpečnostných dôvodov na 24 hodín zablokovaný. Po 24 hodinách sa automaticky odblokuje.

Akceptujeme iba rozpisy s týmito kritériami: 

  • prostredníctvom tejto stránky je možné posielať len rozpisy platieb na starobné dôchodkové sporenie; rozpis, ktorý sa netýka starobného dôchodkového sporenia nebude spracovaný
  • cez tento portál je možné nahrať len súbory formátu .csv, .xml alebo .txt
  • maximálna veľkosť jedného z vyššie uvedených súborov je 5 MB
  • názov rozpisu musí byť v tvare: ICO_rok_mesiac

vzory rozpisu vo formátoch podľa možností zamestnávateľa:

V okne „Nahratie rozpisu platieb pre DSS“ v časti „Vyberte súbor“ vyberiete súbor z vášho počítača kliknutím na tlačidlo „Nahrať“, vyplníte povinné polia „IČO“ a „názov spoločnosti“. Po výbere súboru sa pod tlačidlom „Nahrať“ zobrazí názov a miesto uloženia vášho súboru, ktorý môžete zaslať do spoločnosti NN kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

III. Odoslanie dobrovoľných príspevkov

Po odoslaní rozpisu zasiela zamestnávateľ dobrovoľné príspevky za všetkých zamestnancov v jednej sume na účet pre nepriradené platby vedený u depozitára spoločnosti NN v Slovenskej sporiteľni, a.s.: IBAN: SK91 0900 0000 0055 2080 5454

Od 1. 2. 2019 sme zmenili čísla bankových účtov pre úhradu príspevkov do II. piliera. Zistite viac na https://www.nn.sk/spolocnost-nn/tlacove-centrum/novinky/menime-cisla-bankovych-uctov.html