Registrácia zamestnávateľa pre DSS rozpisy

Po úspešnej registrácii v našej spoločnosti vám bude vygenerované prihlasovacie heslo, ktoré vám nasledujúci pracovný deň po odoslaní registračného formulára telefonicky oznámi zamestnanec NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Ak by sa počas vašej registrácie vyskytli akékoľvek problémy, alebo vás nasledujúci pracovný deň po registrácii nebude kontaktovať zamestnanec NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., obráťte sa, prosím, na našu Klientsku linku 0850 111 464, alebo nám pošlite e-mail na adresu .

Klientska linka
0850 111 464
pracuje v pracovných dňoch od 08:00 do18:00 hod.

Základne údaje
Kontaktné údaje
Doplňujúce informácie
Upresnením vašej požiadavky výrazne skrátite čas zapracovania.

 

Podrobné informácie o registrácii a odosielaní rozpisov s dobrovoľnými príspevkami sporiteľov nájdete v návode.