Čo s nami získate?

Prečo zaviesť benefity od NN

Naše produkty prinášajú spokojnosť na strane zamestnanca ako i zamestnávateľa prostredníctvom komplexných výhod. Úspešná firma a atraktívny benefit jednoducho patria v dnešnej dobe k sebe! S NN ako vaším partnerom získa výhody zamestnávateľ, ako i zamestnanci.

Okrem toho získavate špičkový servis  v podobe skúsených Account Managerov.

Odborníci NN, ktorí sa špecializujú na služby v oblasti programu zamestnaneckých výhod, vám radi zabezpečia:

  • analýzu potrieb Vašej spoločnosti z hľadiska odmeňovania, motivácie a stabilizácie zamestnancov
  • návrh na doplnenie a zavedenie inovatívnych benefitov zohľadňujúcich súčasné trendy
  • prezentáciu výhod našich produktov pre zamestnávateľa i zamestnancov
  • komplexný servis pri uvádzaní životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia ako firemného benefitu  aj vo vašej spoločnosti
  • uzatvorenie zamestnávateľskej, skupinovej resp. rámcovej zmluvy
  • minimálnu administratívnu záťaž
  • bezplatnú poradenskú činnosť počas celej doby trvania zamestnávateľskej zmluvy pre zamestnávateľa i všetkých zamestnancov

Individuálny prístup

Prístup Employee Benefits spočíva v zabezpečení špecifických potrieb personálneho a finančného oddelenia klientskeho podniku využitím špecialistov na firemnú klientelu. Špecialistu je možné prirovnať k account manažérovi v oblasti firemného bankovníctva. Špecialista je kontaktná osoba, s ktorou môže personálne oddelenie prerokovať všetky požiadavky po celú dobu trvania spolupráce. Špecialisti nielenže navrhnú riešenie zamestnaneckých výhod pripravené podľa konkrétnych požiadaviek klienta, ale budú klienta taktiež priebežne informovať o možnostiach ďalšieho vylepšenia celého komplexu zamestnaneckých výhod.