Kontaktné centrum pre Employee Benefits

V prípade záujmu o informácie alebo prezentáciu kontaktujte:

NN Životná poisťovňa, a.s.

Jesenského 4/C
811 02  Bratislava
E-mail:

Tím Employee Benefits

Manager Employee Benefits

Miroslava Škanderová

T: +421 2 59 313 632
M: +421 907 809 090
E-mail:

Account Manager

Silvia Trnková

M: +421 907 774 499
E-mail:
silvia.trnkova@nn.sk