Výhody pre zamestnancov

Čo všetko získava váš zamestnanec od NN?

Sú to najmä výhody v podobe poistnej ochrany, špičkového servisu a finančného zabezpečenia.

Poistná ochrana

  • Zabezpečenie seba i svojich blízkych v prípade neočakávaných životných udalostí

Špičkový servis

  • Servis osobného poradcu pre finančné plánovanie

Finančné zabezpečenie

  • Ďalší príjem okrem bežnej mzdy
  • Udržanie životného štandardu i po odchode do dôchodku
  • Kumulácia a zhodnotenie finančných prostriedkov pre budúcnosť
  • Zvýhodnené podmienky a zľavový režim