Frekvencia platenia

Frekvencia plateniapoistného Kontrola platieb
Mesačná frekvencia Hradil* 6 mesačných platieb za posledný rok z rovnakého účtu**
Štvrťročná frekvencia Hradil* 2 štvrťročné ;platby za posledný rok z rovnakého účtu**
Polročná frekvencia Hradil* 2 polročné platby v posledných dvoch rokov z rovnakého účtu**
Ročná frekvencia Hradil* 1 ročnú platbu v posledných dvoch rokoch z rovnakého účtu

* hradil = je z účtu hradené podľa frekvencie
**z rovnakého účtu = platby nemusia byť za sebou idúce