Dávid VidaNN nezabúda na to, že firmu tvoria ľudia, nie stroje, a to sa odráža aj na atmosfére v práci.

Dávid Vida, procesný analytik rozvoja obchodu

V NN pracuješ ako procesný analytik rozvoja obchodu. Vieš nám v krátkosti povedať, čo je náplňou práce tejto pozície?
Moja pozícia sa orientuje na obchodnú sieť NN. Snažíme sa o to, aby sa sieti pracovalo efektívnejšie, aby mohli využívať najmodernejšie nástroje, vďaka ktorým môžu podať čo najlepší výkon. Zároveň pripravujeme rôzne motivačné stimuly pre zvýšenie aktivity. No a samozrejme to všetko analyzujeme a meriame, takže pracujem aj s dátami, pripravujem simulácie rôznych scenárov a podobne.

Čo Ťa priviedlo do NN? Prečo práve NN?
Vynikajúca osobná skúsenosť z pozície klienta a zároveň skvelá spolupráca s NN ešte z čias mojej predchádzajúcej práce. Zároveň NN vnímam ako medzinárodne pôsobiacu firmu, ktorá sa aj na Slovensku snaží presadiť svetové trendy, ako napríklad zodpovedné podnikanie a snaží sa mať pozitívny dopad na spoločnosť ako takú. To mi bolo od začiatku veľmi sympatické.

V NN pracuješ už pár mesiacov. Mal si nejaké očakávania pri nástupe do NN? Naplnili sa?
V NN pracujem od júla 2023. Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby sme si vzájomné očakávania o spolupráci vyjasnili na začiatku. S mojím manažérom sme si už na pohovore jasne dohodli  očakávania napríklad v oblasti spätnej väzby, preberania zodpovednosti, komunikácie alebo rozvoja. Veľmi sa teším z toho, že dodnes tieto dohody rešpektujeme a myslím si, že je to jeden z dôvodov, prečo sa nám dobre spolupracuje.

Čo máš na svojej práci najradšej?
Jedna z vecí, ktoré ma na mojej práci bavia, je, že sa neustále snažíme zlepšovať, rozvíjať, zefektívňovať prácu obchodnej siete. Častokrát sa inšpirujeme tým, čo v iných krajinách v rámci NN funguje a tieto medzinárodné spolupráce ma veľmi bavia. Zároveň, keď dokončíme nejaký projekt, väčšinou to má viditeľné výsledky, napríklad v podobe novej appky, novej funkcie, alebo sa to prejaví vo výsledkoch obchodnej siete.

Ako by si charakterizoval firemnú kultúru NN?
Priateľské a nápomocné prostredie a profesionálny prístup k práci. Mám pocit, že sa v NN nezabúda na to, že firmu tvoria ľudia, nie stroje. A to sa odráža aj na atmosfére v práci.

S akou najväčšou výzvou si sa od začiatku svojho pôsobenia v NN stretol? Ako si sa s ňou popasoval?
Prvýkrát som sa ocitol aj v pozícii projektového manažéra, s čím som predtým nemal skúsenosť. Koordinovať tím, aby sme všetci stíhali termíny a odovzdali bezchybné riešenie, bola pre mňa skutočná výzva a dalo mi to zabrať. Ale veľmi si vážim prejavenú dôveru, že mi bola zverená takáto zodpovednosť a som vďačný za to, koľko nových vecí som sa pri tom mohol naučiť.

Čo by si odporučil každému, kto zvažuje začať kariéru v NN?
Vychádzajúc z mojich skúseností, čo je necelý rok v NN, by som odporučil, aby od začiatku otvorene hovorili o tom, čo od svojej práce očakávajú.  A pokiaľ im NN na základe referencie iných alebo prvých dojmov “vonia”, tak nech neváhajú a idú do toho naplno. Zároveň aby sa snažili využívať príležitosti, ktoré NN ponúka. Či už v oblasti rozvoja pracovných zručností, benefitov alebo iných aktivít, pretože v NN je toho skutočne dosť.