Ako sa stať NN poradcom?

Odošlite formulár a v prípade zhody vás pozveme na stretnutie

Zarábajte nadpriemerne

Základný fixný príjem vám poskytne istotu v začiatkoch, variabilná zložka vám umožní zarábať prakticky neobmedzene.

Vedeli ste, že

  • činnosť NN poradcu v oblasti financií ponúka jedno z najvyšších ohodnotení na trhu?
  • jediné, na čom záleží, je vaša chuť byť aktívny?
  • najlepších z vás každý rok odmeníme exkluzívnou zahraničnou cestou?
mother child

Chcete sa stať NN poradcom?

Kontaktujte nás,
radi odpovieme na vaše otázky.

Získate prístup k tomu najlepšiemu, čo dnešný finančný trh ponúka

Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Finportal môžete svojim klientom porovnať viac ako 350 finančných produktov od bánk, poisťovní či iných finančných inštitúcií na Slovensku. Spoločne s klientom vyberiete tie najvýhodnejšie podmienky v oblasti životného poistenia, dôchodkov, poistenia majetku a vozidiel, spotrebných úverov, hypoték či investičných produktov. Viac informácií

poradca

Viac ako 70 z vás zažije veľké veci

Snahu a dobré výsledky dokážeme odmeniť. Viac ako 70 najlepších posielame každý rok na exotickú cestu s atraktívnym programom. S NN spoznáte svet z inej perspektívy. 

dovolenka

Zažili ste už polárnu noc v iglu či večer na opustenej pláži?

dobrodružstvo

Dáte prednosť jazde na psom záprahu či výhľadu zo slonieho chrbta?

starostlivosť

Relaxujete radšej v termálnych prameňoch či v luxusných kúpeľoch?

starostlivosť

Čo vám prinesie spolupráca s NN?

wallet

Získate nadštandardný príjem a extra finančnú podporu v prvom roku.

pacifier

Po zaškolení a získaní praxe si sami určíte, kde a koľko času budete venovať klientom a poradenstvu.

form-coins

Začnite aj bez praxe. Do všetkého vás zaučíme. Nevadí, že ste práve skončili školu alebo materskú dovolenku.

wallet

Podporíme budovanie vašej vlastnej kariéry. Ponúkame nadštandardné podmienky aj pre skúsených finančných agentov.

pacifier

U nás budete využívať klientske databázy, unikátnu leadovú podporu a moderné digitálne riešenia

 


 

Ako sa stať NN poradcom?

Odošlite formulár a pozveme vás na stretnutie

Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Telefónne číslo povinné pole, telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
Kraj, v ktorom máte záujem pracovať povinné pole
Mesto, v ktorom máte záujem pracovať povinné pole
Sprievodný text povinné pole

Spracúvanie osobných údajov
Odoslaním Vašich údajov beriete na vedomie, že spoločnosť NN Finančné služby, s. r. o., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 55 299 491 z poverenia spoločnosti Finportal, a. s., so sídlom: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, email: gdpr@finportal.sk spracúva Vaše osobné údaje ako potenciálneho finančného agenta za účelom vykonania výberového konania a predzmluvných rokovaní pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania so spoločnosťou Finportal, a. s. Predzmluvné rokovania sa uskutočňujú na Vašu žiadosť (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). Vaše osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade, ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak budú Vaše osobné údaje zlikvidované do 6 mesiacov od získania Vašich osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Požiadavka na poskytnutie Vašich osobných údajov pre uvedený účel je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania so spoločnosťou Finportal, a. s., v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nie je možné vykonanie výberového konania na pozíciu finančného agenta spoločnosti Finportal, a. s.

Tri mýty o práci poradcu 

 

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

Finančné sprostredkovanie vykonávajú NN poradcovia a spoločnosť NN Finančné služby, s.r.o., ako podriadení finanční agenti na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., ako samostatným finančným agentom. NN poradcovia sú podriadenými finančnými agentmi spoločnosti Finportal, a. s. zaradení do obchodnej divízie spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o.