Ste tu správne

U nás vybavíte nielen životné poistenie a dôchodky, ale už aj investície, hypotéku či poistenie majetku.

U nás vybavíte aj investície, hypotéku či poistenie majetku.

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

Uvedené služby sprostredkovávajú NN poradcovia, podriadení finanční agenti spoločnosti Finportal, a. s. v obchodnej divízii v rámci spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. NN Finančné služby, s.r.o. ako podriadený finančný agent (zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. č. 274138) vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 45 469 156.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.