Ste tu správne

U nás vybavíte nielen životné poistenie a dôchodky, ale už aj investície, hypotéku či poistenie majetku.

U nás vybavíte aj investície, hypotéku či poistenie majetku.

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

NN Finančné služby, s.r.o., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, ako podriadený finančný agent (zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. č. 274138) vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., Pribinova 4, Bratislava 811 09. Finančné sprostredkovanie vykonávajú NN poradcovia a spoločnosť NN Finančné služby, s.r.o., ako podriadení finanční agenti na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., ako samostatným finančným agentom. NN poradcovia sú podriadenými finančnými agentmi spoločnosti Finportal, a. s. zaradení do obchodnej divízie spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.