Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Pokojná budúcnosť pre vás a vašich blízkych

II. pilier

Starobné dôchodkové sporenie na osobnom dôchodkovom účte

Výhody sporenia

Uzavrieť on-line

Zabezpečte si lepší dôchodok už teraz, priamo z domova

Uzavrieť zmluvu

Dôchodková kalkulačka

Chcete vedieť, aký bude váš dôchodok zo všetkých troch pilierov?

Spočítať dôchodok

Dôchodkové fondy

Prehľad a výkonnosť fondov

Zobraziť fondy

Pre klientov

Všetky dokumenty a informácie na jednom mieste

Vstúpiť


Upozornenie : S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.