Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje III. pilier sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Cieľom sporenia v III. pilieri je zabezpečiť doplnkový príjem v starobe. Účastníci III. piliera si sporia najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa, ale aj vlastnými príspevkami.

Účasť v III. pilieri je pre väčšinu ľudí dobrovoľná. Tretí pilier je povinný pre tých, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce (zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu) a pre zamestnancov vykonávajúcich profesiu tanečníka v divadlách a súboroch alebo hudobných umelcov vykonávajúcich profesiu hráča na dychový nástroj.

Výhody doplnkového dôchodkového sporenia

 • Príspevok zamestnávateľa
  Na sporenie v III. pilieri môže účastníkovi prispievať aj zamestnávateľ, ktorý má zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Zamestnávateľ si môže svoje príspevky odpočítať z daní až do výšky 6% ročne z vymeriavacieho základu zamestnanca.
 • Zhodnotenie úspor
  V závislosti od vzťahu klienta k riziku a od stratégie vybraného príspevkového fondu.
 • Daňové zvýhodnenie
  Zaplatené príspevky účastníka do III. piliera si môže účastník odpočítať od základu dane (max. 180 eur ročne) a ušetriť na dani až 34,20 eura ročne (platí pre zmluvy uzavreté po 1.1.2014).
 • Možnosť dedenia
  V prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte predmetom dedenia alebo je vyplatená oprávneným osobám, ktoré si účastník alebo poberateľ dávky určil v účastníckej zmluve.
slnečník a euromince

Kontakty 

Poradíme vám a zodpovieme na vaše otázky.

Pre klientov

Máte u nás zmluvu? Sekcia pre vás.

Zistiť viac


Dôchodková kalkulačka

Zadajte pár základných údajov a zistite výšku vášho budúceho dôchodku. Zmeňte parametre a uvidíte, ako sa váš dôchodok môže zvýšiť, ak zmeníte dôchodkový fond alebo zvýšite svoj dobrovoľný príspevok.

Spočítať dôchodok Ako to funguje?

kalkulačka na výpočet dôchodku

Investičný dotazník

Rozhodnutie, ktorý doplnkový dôchodkový fond si máte ako účastník zvoliť, musíte urobiť sám. Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite ako investovať vaše príspevky v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Vyplniť dotazník

dotazník

Doplnkové dôchodkové fondy

Môžete si vybrať zo širokej ponuky doplnkových dôchodkových fondov.

Dobre vedieť

Dôležité dokumenty a linky

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.