Vitajte na stránke pre klientov

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Platobné údaje

Bankové spojenie pre platby príspevkov účastníka na osobný účet

Pri uhrádzaní príspevkov používajte, prosím, vždy číslo účtu a ostatné identifikačné údaje uvedené v účastníckej zmluve.

Ako zaplatiť príspevok?

Pri platbe prevodom na účet zadajte starostlivo variabilný a špecifický symbol, aby bola platba správne identifikovaná a priradená.

Upozornenie: V prípade, že nedôjde k identifikácii prvej platby účastníka (neuvedený VS a/alebo ŠS), ktorého sa platba týka, bude platba vrátená bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého bola poukázaná. Identifikovaná platba (uvedený VS a/alebo ŠS) na chýbajúcu alebo zamietnutú účastnícku zmluvu, bude vrátená na účet, z ktorého bola poukázaná najneskôr do 90 dní od pripísania na účet nepriradených platieb.

Ďalšie informácie k uhrádzaniu príspevkov účastníka zamestnávateľom nájdete tu: Informácia pre zamestnávateľov