Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Čím skôr si začnete sporiť, tým vyšší dôchodok môžete dosiahnuť. Máme najnižšie poplatky za správu fondov v Európe.

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) spolu s I. pilierom predstavujú základný systém dôchodkového sporenia na Slovensku, do ktorého občan povinne alebo dobrovoľne platí zákonom stanovené poistné, resp. príspevky. Ak sa zapojíte do sporenia v II. pilieri, časť vašich odvodov presunie Sociálna poisťovňa na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), ktorú si vyberiete.

Výhody sporenia v II. pilieri

  • časť povinných odvodov sa stáva vaším osobným vlastníctvom
  • riziko je rozdelené medzi dva piliere –dôchodok od štátu (I. pilier) a dôchodok z vašich úspor v DSS (II. pilier)
  • vaše úspory v II. pilieri sú predmetom dedenia - v prípade vašej smrti budú mať na ne nárok určené oprávnené osoby alebo dedičia 
  • pri doživotnom dôchodku je 7-ročná garancia výplaty dôchodku  
tree

Kontakty 

Poradíme vám a zodpovieme na vaše otázky.

Pre klientov

Máte u nás zmluvu? Sekcia pre vás.

Zistiť viac


Dôchodková kalkulačka

Zadajte pár základných údajov a zistite výšku vášho budúceho dôchodku. Zmeňte parametre a uvidíte, ako sa váš dôchodok môže zvýšiť, ak zmeníte dôchodkový fond alebo zvýšite svoj dobrovoľný príspevok.

Spočítať dôchodok Ako to funguje?

calculator

Investičný dotazník

Rozhodnutie, ktorý dôchodkový fond si máte ako sporiteľ zvoliť alebo rozhodnutie pre sporenie podľa predvolenej investičnej stratégie, musíte urobiť sám. Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite, ako investovať vaše príspevky v starobnom dôchodkovom sporení.

Vyplniť dotazník

questionnaire

Dôchodkové fondy

Môžete si vybrať zo širokej ponuky dôchodkových fondov.

Dobre vedieť

Dôležité dokumenty a linky

Upozornenie : S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.