Informácie pre zamestnávateľov

Informácie k zasielaniu dobrovoľných príspevkov na účet sporiteľa NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  


Ako zamestnávateľ máte možnosť posielať zašifrovaný súbor k hromadnej platbe za všetkých sporiteľov NN d.s.s., a.s., prostredníctvom emailu. Akákoľvek dokumentácia v prílohe je pri prenose a ďalšom spracovaní šifrovaná. Nemusíte mať obavy zo zneužitia citlivých informácií. Najskôr je však potrebné, aby ste mali so zamestnancom podpísanú dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov. Následne je nevyhnutné, aby ste nám to ako zamestnávateľ odvádzajúci dobrovoľné príspevky za svojich zamestnancov oznámili.

I. Informovanie NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Na to, aby ste mohli odvádzať dobrovoľné príspevky svojich zamestnancov, je potrebné kontaktovať NN DSS na emailovej adrese rozpisy_dss@nn.sk, odkiaľ vám pre bezpečné odosielanie súborov k hromadným platbám zašleme šifrovací GPG kľúč. 
Pred samotným odosielaním rozpisov, si prosím, pozorne prečítajte pokyny a kritériá pre rozpisy dobrovoľných príspevkov. 

II. Odosielanie rozpisov

Po obdržaní šifrovacieho GPG kľúča a ďalších inštrukcií môžete začať s odosielaním súborov k hromadným platbám dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov na emailovú adresu rozpisy_dss@nn.sk. Do predmetu emailu uveďte Vaše IČO a obdobie, za ktoré dobrovoľné príspevky uhrádzate vo formáte RRRRMM /rokmesiac/. 

Akceptujeme iba rozpisy s týmito kritériami: 

  • prostredníctvom tejto emailovej adresy (rozpisy_dss@nn.sk) je možné posielať len rozpisy platieb na starobné dôchodkové sporenie; rozpis, ktorý sa netýka starobného dôchodkového sporenia, nebude spracovaný
  • je možné zasielať len súbory formátu .csv, .xml alebo .txt
  • maximálna veľkosť jedného z vyššie uvedených súborov je 5 MB
  • názov rozpisu musí byť v tvare: ICO_rok_mesiac

vzory rozpisu vo formátoch podľa možností zamestnávateľa:

III. Odoslanie dobrovoľných príspevkov

Po odoslaní rozpisu zasiela zamestnávateľ dobrovoľné príspevky za všetkých zamestnancov v jednej sume na účet pre nepriradené platby vedený u depozitára spoločnosti NN v Slovenskej sporiteľni, a.s.: IBAN: SK91 0900 0000 0055 2080 5454

peňaženka Dokumenty a formuláre

Zistiť viac

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.