Motivačné životné poistenie

Charakteristika produktu

Motivačné životné poistenie je špičkový nástroj na stabilizáciu kľúčových zamestnancov.
Ide o transparentný produkt, ktorý poskytuje poistenému ochranu vo forme životného poistenia.

Poistníkom je v prípade firemného obchodu spoločnosť (zamestnávateľ) alebo samotný zamestnanec. Poisteným je  zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje poistná ochrana. Podmienky medzi zamestnancom a zamestnávateľom sú riešené v internej dohode alebo smernici na strane zamestnávateľa.

Výhody MŽP pre zamestnanca i zamestnávateľa:

Finančné

  • Ďalšia forma finančnej odmeny
  • Možnosť hradenia zo sociálneho fondu
  • Poistné krytie

Sociálne

  • Poistná ochrana zamestnancov (v zamestnaní i súkromnom živote)
  • Budovanie vzťahu so zamestnancom

Stabilizačné a motivačné

  • Motivačný a stabilizačný prvok, podpora loajality
  • Rozšírenie ponuky benefitov
  • Zníženie fluktuácie, konkurenčná výhoda na trhu práce

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.