Vzdelávanie pre spoločnosti v oblasti dôchodkového systému

Radi vám aj vašim zamestnancom odprezentujeme informácie ohľadom fungovania:

  • I. piliera - výpočet dôchodku z I. piliera a vplyv PN, OČR, materskej dovolenky, štúdia na VŠ a pod. na výšku dôchodku z I. piliera
  • II. piliera - princíp fungovania, rozloženie rizika, zhodnocovanie úspor a vplyv dĺžky sporenia
  • III. piliera – súčasť benefitného programu, daňovo a odvodovo zvýhodnený produkt

speech bubbles lamp

Aký úžitok z tejto prezentácie bude mať Vaša spoločnosť?

  • Zamestnávatelia na prezentácii dôchodkového systému najviac oceňujú zvýšenie lojality zamestnancov a zníženie absencií.
  • Zamestnancov najviac zaujímajú informácie, aký dôchodok môžu očakávať a ako vedia jeho výšku ovplyvniť ešte v produktívnom veku.

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

Uvedené služby sprostredkovávajú NN poradcovia, podriadení finanční agenti spoločnosti Finportal, a. s. v obchodnej divízii v rámci spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. NN Finančné služby, s.r.o. ako podriadený finančný agent (zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. č. 274138) vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 45 469 156.

Starobné dôchodkové sporenie  - druhý pilier (DSS)

Zistiť viac

Doplnkové dôchodkové sporenie – tretí pilier (DDS)

Zistiť viac

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.