Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS, tretí pilier)

Doplnkové dôchodkové sporenie je najvyužívanejším finančným benefitom zamestnávateľov na Slovensku, s najdlhšou tradíciou a štátnou podporou. Pomáha zvyšovať motiváciu, podporuje lojalitu a stabilizáciu zamestnancov. Zvyšuje image a atraktivitu zamestnávateľa. Pomáha zamestnancom zvýšiť životný štandard vďaka ďalšiemu príjmu k dôchodku.

Výhody DDS

Tretí pilier dôchodkového sporenia prináša výhody tak zamestnancovi, ako i jeho zamestnávateľovi.

Výhody DDS pre zamestnávateľa

  • Príspevky zamestnávateľa je možné zahrnúť do daňových výdavkov do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy konkrétneho zamestnanca, ktorý je účastníkom sporenia.
  • Príspevky zamestnávateľa podliehajú iba odvodom do zdravotnej poisťovne.
  • Príspevok zamestnávateľa prináša vyšší efekt ako zvýšenie mzdy.
  • Produkt je flexibilný, prispôsobuje sa potrebám a možnostiam zamestnávateľa i zamestnanca.

Výhody DDS pre zamestnanca

  • Dodatočné zvýšenie príjmu.
  • Príspevky zamestnanca je možné odpočítať od základu dane zamestnanca až do výšky 180 € ročne.
  • Dodatočný príjem v dôchodkovom veku formou doplnkového starobného dôchodku.
  • V prípade smrti účastníka DDS je aktuálna hodnota osobného účtu určená oprávnenej osobe alebo je predmetom dedičstva.

šípky smerujúce nahor Doplnkové dôchodkové sporenie

Zistiť viac

dokument Pre zamestnávateľov – tretí pilier (DDS)

Zistiť viac

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.