Vitajte na stránke pre zamestnávateľov a podnikateľov

Spokojní zamestnanci sú kľúčom k vášmu úspechu

Najcennejším zdrojom každej spoločnosti sú jej zamestnanci. Na nich záleží.

Spokojní zamestnanci sú podmienkou úspechu akejkoľvek spoločnosti. Zamestnanecké benefity patria k atraktívnym a efektívnym nástrojom na zvýšenie motivácie a lojality zamestnancov v akomkoľvek odbore. Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zamestnancov stabilizovať v spoločnosti, sú príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie. 

Naši špecialisti vám pomôžu s výberom a zabezpečením poradenstva nielen produktov NN, ale aj iných spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Doplnkové dôchodkové sporenie od NN Tatry Sympatia 

Lepší dôchodok pre vašich zamestnancov

Zistiť viac

Motivačné životné poistenie od NN

Špičkový nástroj na stabilizáciu kľúčových zamestnancov

Zistiť viac

Ponuky pre spoločnosti

Kontaktujte špecialistov na firemnú klientelu

Poistenie podnikateľov 

Nezáleží na tom, či ste malá alebo veľká spoločnosť. Poistenie vám ušijeme na mieru z produktov 20 poisťovní.

Zistiť viac

Skupinové poistenie

Pomôžeme vám s výberom obľúbeného benefitu poisťovní pôsobiacich na Slovensku.

Zistiť viac

Vzdelávanie

Všetko o dôchodkovom systéme na Slovensku

Zistiť viac


Príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie sú účinným nástrojom na zvýšenie lojality a motivácie zamestnancov.

Náš koncept je určený pre zamestnávateľov z radu podnikov, organizácií, štátnych inštitúcií ako aj štátnej správy. Ponuku pripravujeme pre každú spoločnosť samostatne -  je komplexná, detailne prepracovaná a prispôsobená konkrétnym potrebám.

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

Uvedené služby sprostredkovávajú NN poradcovia, podriadení finanční agenti spoločnosti Finportal, a. s. v obchodnej divízii v rámci spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. NN Finančné služby, s.r.o. ako podriadený finančný agent (zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. č. 274138) vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 45 469 156.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.