Nahlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť nahláste online alebo prostredníctvom formuláru, a to podľa typu produktu a poistnej udalosti.

Vaša zmluva má 8-miestne číslo Vaša zmluva má 8-miestne číslo

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Pokračovať šípka vpravo

Vaša zmluva má 10-miestne číslo Vaša zmluva má 10-miestne číslo

NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni

Pokračovať šípka vpravo