Vitajte na stránke pre klientov

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Klient má kedykoľvek právo podať sťažnosť, ktorej riešením sa bude bezodkladne zaoberať oddelenie sťažností NN. Klient má možnosť podať sťažnosť písomne na oddelenie sťažností, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, telefonicky prostredníctvom telefónnych liniek Kontaktného centra NN, e-mailom na adresu staznosti@nn.sk, osobne alebo prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Číslo zmluvy povinné pole
Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
Telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Popis Vašej sťažnosti povinné pole

Spracúvanie osobných údajov
Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke https://www.nn.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.

Klient v prípade nespokojnosti s vybavením jeho podania, má možnosť riešiť vec mimosúdne a obrátiť sa na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov:

  • Poisťovací ombudsman SLASPO;  ktorý rieši iba spory z poistných zmlúv, adresa: Slovenská asociácia poisťovní, Útvar poisťovacieho ombudsmana, Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie), 821 01 Bratislava, https://www.poistovaciombudsman.sk/
  • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad; rieši všetky druhy spotrebiteľských sporov, adresa: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, https://www.sospotrebitelov.sk/
  • Združenie na ochranu práv občana – AVES; rieši všetky druhy spotrebiteľských sporov , adresa: Združenie na ochranu práv občana – AVES, Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, P.O.BOX 29, https://www.zdruzenieaves.sk/