Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

Doplnkové dôchodkové fondy

Výkonnosť
Doplnkový dôchodkový fond Investičný horizont Hodnota DDJ v EUR 1D YTD 1M 1Y ALL

DDJ doplnková dôchodková jednotka, 1D denná zmena, YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 1Y za 1 rok, ALL od vzniku fondu (p.a.)

Hodnoty platné k dátumu: 27.09.2023

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.