Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Doplnkové dôchodkové fondy

Výkonnosť
Doplnkový dôchodkový fond Investičný horizont Hodnota DDJ v EUR 1D YTD 1M 1Y ALL

DDJ doplnková dôchodková jednotka, 1D denná zmena, YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 1Y za 1 rok, ALL od vzniku fondu (p.a.)

Hodnoty platné k dátumu: 13.06.2024

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.