Vy rozhodujete, akým spôsobom sa budú vaše peniaze v investičnom životnom poistení zhodnocovať

Ak sa vaše investičné zámery zmenia, vašu novú investičnú stratégiu môžete zrealizovať kedykoľvek, podľa vlastného rozhodnutia.