Vy rozhodujete, akým spôsobom sa budú vaše peniaze v investičnom životnom poistení zhodnocovať

Ak sa vaše investičné zámery zmenia, vašu novú investičnú stratégiu môžete zrealizovať kedykoľvek, podľa vlastného rozhodnutia.


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičný profil

Fond je určený na dlhodobé investovanie (10 rokov a viac) a vytvára priestor pre vysoké zhodnotenie. Ocení ho najmä dynamický typ klienta akceptujúci vysoké riziko kolísania hodnoty fondu, ktorý uprednostňuje šancu na vysoké zhodnotenie investície.

invest

Rizikový profil

Fond ponúka strednú úroveň investičného rizika. Majetok fondu tvorí najmä menej riziková hotovosť na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity a viac rizikové akciové investície.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Fond sa zameriava najmä na nákup ETF (skratka Exchange traded funds), t.j. podielové fondy obchodované na burze, ktoré sledujú svetové akciové indexy z vyspelých krajín. Aktuálny podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív s cieľom dosahovania výnosov v dlhodobom horizonte (10 a viac rokov).

  • 0-20 % Peňažné investície
  • 80-100 % Akciové investície

Do finančného fondu Aegon Indexový fond boli presunuté finančné prostriedky tohto zrušeného fondu: AEGON International Equity Fund B.

Komentár investičného manažéra

 

Zobraziť správu

Ponuka finančných fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy