Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Dôchodkové fondy

Výkonnosť
Dôchodkový fond Investičný horizont Hodnota DJ v EUR 1D YTD 1M 1Y ALL

DJ dôchodková jednotka, 1D denná zmena, YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 1Y za 1 rok, ALL od vzniku fondu (p.a.)

Hodnoty platné k dátumu: 17.03.2023

Upozornenie : S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.