Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Dôchodkové fondy

Výkonnosť
Dôchodkový fond Investičný horizont Hodnota DJ v EUR 1D YTD 1M 1Y ALL

DJ dôchodková jednotka, 1D denná zmena, YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 1Y za 1 rok, ALL od vzniku fondu (p.a.)

Hodnoty platné k dátumu: 12.07.2024

Upozornenie : S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.