Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

BALANS – zmiešaný negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s., zanikol 2. januára 2014. Nástupníckym fondom sa stal fond VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

 

O fonde

Fond Balans bol určený najmä pre Sporiteľov so strednou mierou rizika pri investovaní a zachovával vyvážený pomer medzi dlhopisovými, akciovými a peňažnými investíciami. Cieľom stratégie tohto Fondu bolo dlhodobé stabilné potenciálne zhodnotenie investícii pri zachovaní strednej miery rizika. Odporúčaná doba sporenia (investičný horizont) vo fonde BALANS bola minimálne 10 rokov.

Zloženie portfólia

V tabuľke je uvedená Výkonnosť v % a Zmena v % za celé obdobie, t.j. od vzniku fondu.