Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Zaniknuté dôchodkové fondy

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

BALANS – zmiešaný negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s., zanikol 2. januára 2014. Nástupníckym fondom sa stal fond VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

 

O fonde

Fond Balans bol určený najmä pre Sporiteľov so strednou mierou rizika pri investovaní a zachovával vyvážený pomer medzi dlhopisovými, akciovými a peňažnými investíciami. Cieľom stratégie tohto Fondu bolo dlhodobé stabilné potenciálne zhodnotenie investícii pri zachovaní strednej miery rizika. Odporúčaná doba sporenia (investičný horizont) vo fonde BALANS bola minimálne 10 rokov.

Zloženie portfólia

V tabuľke je uvedená Výkonnosť v % a Zmena v % za celé obdobie, t.j. od vzniku fondu.