Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Úspory klientov, ktoré sa zhodnocovali do 31. 10. 2019 v dôchodkovom fonde VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s., sa od 1. 11. 2019 zhodnocujú v nástupníckom dôchodkovom fonde Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

O fonde

Fond VITAL bol určený najmä Sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika spojenú s investovaním najmä do akcií. Dlhodobým cieľom tohto Fondu bolo potenciálne nadpriemerne vysoké zhodnotenie majetku s prihliadnutím na vysokú mieru rizika. Odporúčaná doba sporenia (investičný horizont) vo Fonde VITAL bola minimálne 15 rokov.

Zloženie portfólia

V tabuľke je uvedená Výkonnosť v % a Zmena v % za celé obdobie, t.j. od vzniku fondu