Aktualizujte si svoj e-mail a dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Aktualizujte si svoj e-mail a dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

V súvislosti s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov dochádza k zmene spôsobu zasielania ročných výpisov z osobného dôchodkového účtu.

Záleží nám na tom, aby ste načas dostávali potrebné informácie k Vášmu dôchodkovému sporeniu. Mnohé z nich Vám dokážeme posielať e-mailom. Ak máte záujem o túto bezplatnú službu, aktualizujte si Vašu e-mailovú adresu. Získate lepší prístup k výpisom alebo ďalším užitočným informáciám o Vašom dôchodkovom sporení.

„Súhlasy udelené po 5. 1. 2024 budú platné až pre nasledujúce výpisy za rok 2024.“

Viac informácií Vám radi poskytneme na Klientskej linke 0850 111 464 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy klient@nn.sk.

Odošlite formulár s Vašimi aktuálnymi kontaktnými údajmi

 

Meno povinné pole, vyplňte krstné meno s diakritikou.
Povolené znaky sú: veľké a malé písmená, pomlčka a medzera
Priezvisko povinné pole, vyplňte priezvisko s diakritikou.
Povolené znaky sú: veľké a malé písmená, pomlčka a medzera
Povinné pole, rodné číslo vo formáte 9703150017 (bez medzier a /).
Aktualizácia e-mailu
Aktualizácia e-mailu povinné pole
Číslo zmluvy nie je vyplnené správne. Musí začínať znakom 0,2,5 alebo 7 a mať 10 znakov.
Číslo zmluvy nie je vyplnené správne. Musí začínať znakom 1 alebo 6;mať 10 znakov.
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com

Odoslaním vyplneného formulára vyhlasujem, že poskytujem svoje aktuálne, úplné a správne osobné údaje a oboznámil/a som sa s  informáciou o spracovaní mojich osobných údajov.

Zároveň beriem na vedomie, že obsahom písomností zasielaných zo strany NN DSS a/alebo NN TS DDS na aktualizovanú e-mailovú adresu sú dôverné informácie určené výlučne konkrétnemu klientovi NN DSS a/alebo NN TS DDS. NN DSS a/alebo NN TS DDS nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením písomností klientovi z dôvodu uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov klientom a/alebo z dôvodu iných prekážok v doručení písomností na strane klienta.