Aktualizujte si svoj e-mail a dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Aktualizujte si svoj e-mail a dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

V súvislosti s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov dochádza k zmene spôsobu zasielania ročných výpisov z osobného dôchodkového účtu. Informácie o spôsoboch zasielania výpisov z II. a III. piliera nájdete tu.

Záleží nám na tom, aby ste načas dostávali potrebné informácie k Vášmu dôchodkovému sporeniu. Mnohé z nich Vám dokážeme posielať e-mailom. Ak máte záujem o túto bezplatnú službu, aktualizujte si Vašu e-mailovú adresu. Získate lepší prístup k výpisom alebo ďalším užitočným informáciám o Vašom dôchodkovom sporení.

„Súhlasy udelené po 5. 1. 2022 budú platné až pre nasledujúce výpisy za rok 2022.“

Viac informácií Vám radi poskytneme na Klientskej linke 0850 111 464 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy klient@nn.sk.

Odošlite formulár s Vašimi aktuálnymi kontaktnými údajmi

Odoslaním vyplneného formulára vyhlasujem, že poskytujem svoje aktuálne, úplné a správne osobné údaje a oboznámil/a som sa s  informáciou o spracovaní mojich osobných údajov.

Zároveň beriem na vedomie, že obsahom písomností zasielaných zo strany NN DSS a/alebo NN TS DDS na aktualizovanú e-mailovú adresu sú dôverné informácie určené výlučne konkrétnemu klientovi NN DSS a/alebo NN TS DDS. NN DSS a/alebo NN TS DDS nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením písomností klientovi z dôvodu uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov klientom a/alebo z dôvodu iných prekážok v doručení písomností na strane klienta.