Aktualizujte si svoj e-mail a dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Aktualizujte si svoj e-mail a dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

V súvislosti s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov dochádza k zmene spôsobu zasielania ročných výpisov z osobného dôchodkového účtu. Informácie o spôsoboch zasielania výpisov z II. a III. piliera nájdete tu.

Záleží nám na tom, aby ste načas dostávali potrebné informácie k Vášmu dôchodkovému sporeniu. Mnohé z nich Vám dokážeme posielať e-mailom. Ak máte záujem o túto bezplatnú službu, aktualizujte si Vašu e-mailovú adresu. Získate lepší prístup k výpisom alebo ďalším užitočným informáciám o Vašom dôchodkovom sporení.

„Súhlasy udelené po 31.12.2020 budú platné až pre nasledujúce výpisy za rok 2021.“

Viac informácií Vám radi poskytneme na Klientskej linke 0850 111 464 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy klient@nn.sk.

Odošlite formulár s Vašimi aktuálnymi kontaktnými údajmi

Odoslaním vyplneného formulára vyhlasujem, že poskytujem svoje aktuálne, úplné a správne osobné údaje a oboznámil/a som sa s  informáciou o spracovaní mojich osobných údajov.

Zároveň beriem na vedomie, že obsahom písomností zasielaných zo strany NN DSS a/alebo NN TS DDS na aktualizovanú e-mailovú adresu sú dôverné informácie určené výlučne konkrétnemu klientovi NN DSS a/alebo NN TS DDS. NN DSS a/alebo NN TS DDS nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením písomností klientovi z dôvodu uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov klientom a/alebo z dôvodu iných prekážok v doručení písomností na strane klienta.