Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Zaniknuté dôchodkové fondy

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Úspory klientov, ktoré sa zhodnocovali do 31. 10. 2019 v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., sa od 1. 11. 2019 zhodnocujú v nástupníckom dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

O fonde

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu bolo zhodnotenie vložených prostriedkov v krátkodobom až strednodobom horizonte. Majetok v dôchodkovom fonde mohli tvoriť len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nebol zabezpečený voči devízovému riziku, mohol tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodkový fond bol určený konzervatívnym sporiteľom.

Zloženie portfólia

V tabuľke je uvedená Výkonnosť v % a Zmena v % za celé obdobie, t.j. od vzniku fondu