Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Investičná stratégia sa zameriava najmä na nákup podkladových fondov, ktorých podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív s cieľom dosahovania výnosov v dlhodobom horizonte. Rentier Invest je aktívne riadená investícia, ktorej cieľom je zvoliť optimálny pomer investícií v súvislosti s postupným skracovaním poistnej doby, to znamená s blížiacim sa koncom poistenia. Zatiaľ čo v prvých rokoch poistnej doby prevažuje predovšetkým investícia do akciových podkladových fondov, postupne sa investície presúvajú do dlhopisových a peňažných podkladových fondov. Primárne sa majetok do akciových nástrojov investuje s cieľom dosahovať výnos z trhovej kapitalizácie, nie je však vylúčené ani dosahovanie výnosov prostredníctvom dividendy. Rentier Invest predstavuje investíciu, ktorá je rozložená v 7 časových horizontoch a rizikových profiloch (líniách), ktoré sa automaticky na poistnej zmluve menia v závislosti od aktuálne zostávajúcej poistnej doby. V rámci akciovej zložky portfólia fond investuje najmä do akciových podkladových fondov, bez geografického obmedzenia. V rámci dlhopisovej časti portólia fond investuje predovšetkým do dlhopisových podkladových fondov, ktoré sa zameriavajú na investície do štátnych a korporátnych dlhopisov denominovaných v mene EUR. Z teritoriálneho hľadiska je podstatná časť dlhopisových aktív investovaná v krajinách Európskej únie.

Línia Zostávajúca
poistná doba
Investičné
riziko
Akcie Dlhopisy Peniaze
Rentier Invest Línia 1 26 a viac rokov 4 95 % - 5 %
Rentier Invest Línia 2 16-25 rokov 3 65 % 30 % 5 %
Rentier Invest Línia 3 9-15 rokov 3 60 % 35 % 5 %
Rentier Invest Línia 4 6-8 rokov 3 50 % 45 % 5 %
Rentier Invest Línia 5 4-5 rokov 3 30 % 65 % 5 %
Rentier Invest Línia 6 2-3 roky 2 15 % 45 % 40 %
Rentier Invest Línia 7 0-1 rok 2 - 10 % 90 %